Рахунок за папір Паперового магазину Г. Гриценка у Києві для партії Українських соціалістів-федералістів. 2 вересня 1917 р.

Рахунок за папір Паперового магазину Г. Гриценка у Києві для партії Українських соціалістів-федералістів. 2 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4659, оп. 1, спр. 5, арк. 10

Leave a Comment