Указ Президента України Л. Кравчука № 186/93 «Про державну політику інформатизації України». 31 травня 1993 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 186/93 «Про державну політику інформатизації України». 31 травня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 149

Leave a Comment

Перейти до вмісту