Декрет Директорії Української Народної Республіки про автокефалію Української православної церкви. 7 жовтня 1919 р.

Декрет Директорії Української Народної Республіки про автокефалію Української православної церкви. 7 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 16 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту