Указ Президента України від 24 грудня 2004 р. № 1535/2004 «Питання Національного авіаційного університету».

Указ Президента України від 24 грудня 2004 р. № 1535/2004 «Питання Національного авіаційного університету».

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 6026. Арк. 162

Leave a Comment

Перейти до вмісту