47_2192-2-7-19_1.jpg

Організаційний статут Надзвичайної дипломатичної місії ЗУНР в Лондоні. 30 грудня 1920 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту