Посвідчення про поранення бунчужного 16-го куреню 6-ї Січової стрілецької дивізії А. Труніва у 1921 р. під час Першого Зимового походу, видане Командиром дивізії В. Змієнком. 30 серпня 1923 р.

Посвідчення про поранення бунчужного 16-го куреню 6-ї Січової стрілецької дивізії А. Труніва у 1921 р. під час Першого Зимового походу, видане Командиром дивізії В. Змієнком. 30 серпня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту