План діяльності Архівно-бібліотечного відділу. 1917 р.

План діяльності Архівно-бібліотечного відділу. 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 1, спр. 12, арк. 23.

Leave a Comment

Перейти до вмісту