Листівка Української народної партії “Універсал до народу Українського усієї соборної України”. 1913 р.

Листівка Української народної партії “Універсал до народу Українського усієї соборної України”. 1913 р.

ЦДІАК України. Ф. 705. Оп. 2. Спр. 122. Арк. 4 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту