Текст розмови Головного отамана Військ УНР С. Петлюри з отаманом П. Болбочаном. 10 грудня 1918 р.48-1429-5-12-23

Текст розмови Головного отамана Військ УНР С. Петлюри з отаманом П. Болбочаном. 10 грудня 1918 р.48-1429-5-12-23

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 12. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту