Лист Канцелярії Голови Ради Міністрів УД Міністру юстиції УД про надсилання копії телеграми правління Народного союзу німців колоністів-католиків Чорноморської області щодо відміни законів колишнього царського уряду про права німців-колоністів на землю та копія телеграми. 11 листопада 1918 р.

Лист Канцелярії Голови Ради Міністрів УД Міністру юстиції УД про надсилання копії телеграми правління Народного союзу німців колоністів-католиків Чорноморської області щодо відміни законів колишнього царського уряду про права німців-колоністів на землю та копія телеграми. 11 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 1636. Арк. 216

Leave a Comment

Перейти до вмісту