Постанови 2-го Всеукраїнського селянського з’їзду. 10-14 травня 1918 р.

Постанови 2-го Всеукраїнського селянського з'їзду. 10-14 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3286. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту