Лист Міністерства закордонних справ УНР Міністерству внутрішніх справ УНР про унормування видачі закордонних паспортів тощо. 22 вересня 1920 р.

Лист Міністерства закордонних справ УНР Міністерству внутрішніх справ УНР про унормування видачі закордонних паспортів тощо. 22 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 555. Арк. 238зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту