Відозва Головної Команди Українських республіканських військ до селян про допомогу військовим і боротьбу з більшовиками. 10 січня 1919 р.

Відозва Головної Команди Українських республіканських військ до селян про допомогу військовим і боротьбу з більшовиками. 10 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту