З наказу по Генеральному штабу Української Народної Республіки Ч. 136 щодо укомплектування й формування авіаційних та повітроплавних частин фахівцями. 30 квітня 1918 р.

З наказу по Генеральному штабу Української Народної Республіки Ч. 136 щодо укомплектування й формування авіаційних та повітроплавних частин фахівцями. 30 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту