Наказ Губернського комісара Поділля про підпорядкування південної частини Ушиці і східної частини повіту цивільній владі УНР тощо. 10 березня 1920 р.

Наказ Губернського комісара Поділля про підпорядкування південної частини Ушиці і східної частини повіту цивільній владі УНР тощо. 10 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 181. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту