Лист Дніпровського союзу споживчих союзів України Міністерству народного господарства УНР про закупівлю сировини для потреб українських фабрик. 5 червня 1920 р.

Лист Дніпровського союзу споживчих союзів України Міністерству народного господарства УНР про закупівлю сировини для потреб українських фабрик. 5 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 188. Арк. 38зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту