З бюлетеня Інформаційного бюро про доповідь щодо “іспанки” на засіданні Київського товариства лікарів. 11 листопада 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про доповідь щодо "іспанки" на засіданні Київського товариства лікарів. 11 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 70

Leave a Comment