Посвідчення про захворювання на сухоти Начальника Інтендантського управління Військового міністерства УНР Я. Таранущенка, видане у таборі інтернованих у Щипйорно для отримання одягу. 14 вересня 1923 р.

Посвідчення про захворювання на сухоти Начальника Інтендантського управління Військового міністерства УНР Я. Таранущенка, видане у таборі інтернованих у Щипйорно для отримання одягу. 14 вересня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту