Постанова Верховної Ради України «Про проект Конституції України». 4 червня 1996 р.

Постанова Верховної Ради України «Про проект Конституції України». 4 червня 1996 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 5268, арк. 75

Leave a Comment

Перейти до вмісту