Про забезпечення державних установ грішми у зв’язку з евакуацією. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 14 листопада 1920 р.

Про забезпечення державних установ грішми у зв’язку з евакуацією. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 14 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 64

Leave a Comment

Перейти до вмісту