Реєстраційна картка В. Петріва. 21 травня 1920 р.

Реєстраційна картка В. Петріва. 21 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 101

Leave a Comment

Перейти до вмісту