Лист Міністра закордонних справ УНР А. Ніковського Міністру військових справ УНР з пропозицією поширити у військових частинах обіжник про неприпустимість протиєврейських виступів. 2 липня 1920 р.

Лист Міністра закордонних справ УНР А. Ніковського Міністру військових справ УНР з пропозицією поширити у військових частинах обіжник про неприпустимість протиєврейських виступів. 2 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 113. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту