Рахунок на придбання поховального вінку Директорією УНР для [захоронення Січових стрільців, полеглих у листопаді 1918 р. в бою під станцією Мотовилівка]. 16 січня 1919 р.

Рахунок на придбання поховального вінку Директорією УНР для [захоронення Січових стрільців, полеглих у листопаді 1918 р. в бою під станцією Мотовилівка]. 16 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту