Оголошення Головного крайового комісара Херсонщини, Таврії і Катеринославщини про заборону використання зброї. 10 травня 1918 р.

Оголошення Головного крайового комісара Херсонщини, Таврії і Катеринославщини про заборону використання зброї. 10 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2911. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту