Про визначення місця для святкування Великодня тощо. З наказу по Запорозькій збірній дивізії Армії УНР. 8 квітня 1920 р.

Про визначення місця для святкування Великодня тощо. З наказу по Запорозькій збірній дивізії Армії УНР. 8 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 57

Leave a Comment

Перейти до вмісту