Універсал Директорії Української Народної Республіки до трудового селянства про землю. 10 січня 1919 р.

Універсал Директорії Української Народної Республіки до трудового селянства про землю. 10 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 223

Leave a Comment

Перейти до вмісту