Меморандум Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри до [Ю. Пілсудського] про численні факти ворожої поведінки польської військової влади, грабіжництва і насильства польської адміністрації та польських вояків на українських землях тощо. 22 січня 1920 р.

Меморандум Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри до [Ю. Пілсудського] про численні факти ворожої поведінки польської військової влади, грабіжництва і насильства польської адміністрації та польських вояків на українських землях тощо. 22 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3581. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 18-23зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту