Кирилівська церква, м. Київ. Фото кін. 1920 – поч. 1930-х років.

Кирилівська церква, м. Київ. Фото кін. 1920 – поч. 1930-х років.

ЦДАВО України. Ф. 3956. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 45

Leave a Comment

Перейти до вмісту