Лист Українського Студентського Спортивного Клубу в Празі до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі про грошову допомогу українському спорту в еміграції. б/д

Лист Українського Студентського Спортивного Клубу в Празі до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі про грошову допомогу українському спорту в еміграції. б/д

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 137 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту