Указ Президента України Л. Кравчука № 204/93 «Про деякі першочергові заходи щодо нормалізації економічного становища в Україні». 11 червня 1993 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 204/93 «Про деякі першочергові заходи щодо нормалізації економічного становища в Україні». 11 червня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 150. Арк. 184

Leave a Comment

Перейти до вмісту