Поштова марка, присвячена 50-літтю Першого Зимового Походу. 1969.

Поштова марка, присвячена 50-літтю Першого Зимового Походу. 1969.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1620. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту