Додаток до листа: лист комсомолки М. Руденко до двоюрідного брата П. М. Сербіна про опухання й смертність від голоду селян у Оболонському районі. 29 червня 1932 р.

Додаток до листа: лист комсомолки М. Руденко до двоюрідного брата П. М. Сербіна про опухання й смертність від голоду селян у Оболонському районі. 29 червня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 10. Спр. 1444. Арк. 223. Оригінал. Рукопис. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту