Закон Української Держави про асигнування Комітету по демобілізації кораблів торговельного флоту на рахунок сміти Морського відомства щомісячно по тридцять сім тисяч чотириста п’ятдесят карбованців. 17 червня 1918 р.

Закон Української Держави про асигнування Комітету по демобілізації кораблів торговельного флоту на рахунок сміти Морського відомства щомісячно по тридцять сім тисяч чотириста п’ятдесят карбованців. 17 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту