Про заходи щодо охорони Коростеня. З протоколу засідання Постійної наради по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР. 8 листопада 1921 р.

Про заходи щодо охорони Коростеня. З протоколу засідання Постійної наради по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР. 8 листопада 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3204. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 153. Російська мова

Leave a Comment