Обіжник Начальника Штабу 1-ї Запорізької стрілецької дивізії командирам частин дивізії з наказом прибути до Штабу Групи інтернованих військ УНР для зустрічі Військового міністра і Командувача Армією УНР у таборі Стшалково. 30 березня 1922 р.

Обіжник Начальника Штабу 1-ї Запорізької стрілецької дивізії командирам частин дивізії з наказом прибути до Штабу Групи інтернованих військ УНР для зустрічі Військового міністра і Командувача Армією УНР у таборі Стшалково. 30 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 115. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту