Посвідчення Ректорату Української господарської академії в ЧСР про зарахування студентом Академії, наданого Стефану Галушці для виїзду закордон. 16 жовтня 1927 р.

Посвідчення Ректорату Української господарської академії в ЧСР про зарахування студентом Академії, наданого Стефану Галушці для виїзду закордон. 16 жовтня 1927 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 867. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту