Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування у розпорядження Міністра ісповідань УНР 6 млн гривень на поїздку делегатів до Царгорода. 2 лютого 1921 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування у розпорядження Міністра ісповідань УНР 6 млн гривень на поїздку делегатів до Царгорода. 2 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 442. Арк. 6.

Leave a Comment

Перейти до вмісту