4 1072-3-9-96

4 1072-3-9-96

Лист [члена Українського центрального комітету в Польщі] А. Лукашевича Міністру ісповідань УНР І. Огієнкові про гальмування справи з організації української парафії в Польщі тощо. 1 квітня 1922 р.
ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 3. Спр. 9. Арк. 96

Leave a Comment

Перейти до вмісту