Наказ Гетьмана всієї України про призначення Отаманом Ради Міністрів Федора Лизогуба та затвердження складу Кабінету Міністрів. 3 травня 1918 р.

Наказ Гетьмана всієї України про призначення Отаманом Ради Міністрів Федора Лизогуба та затвердження складу Кабінету Міністрів. 3 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 30. Копія.

Leave a Comment

Перейти до вмісту