Про організаційну роботу Повстанського штабу. З протоколу спільного засідання Військової та Закордонної комісій Уряду УНР. 30 червня 1921 р.

Про організаційну роботу Повстанського штабу. З протоколу спільного засідання Військової та Закордонної комісій Уряду УНР. 30 червня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 88. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту