Протокол загальних зборів зареєстрованих військових інвалідів, скликаних Ініціативною групою для організації «Української спілки військових інвалідів». 9 лютого 1921 р.

Протокол загальних зборів зареєстрованих військових інвалідів, скликаних Ініціативною групою для організації «Української спілки військових інвалідів». 9 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 48. Арк. 5зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту