Нарис Павла Шандрука «Історія поступового розвитку бою», який використовували у навчанні юнаків Спільної юнацької школи. Лютий 1921 р.

Нарис Павла Шандрука «Історія поступового розвитку бою», який використовували у навчанні юнаків Спільної юнацької школи. Лютий 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2292. Оп. 2. Спр. 90. Арк. 167 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту