4 3795-1-127-1

4 3795-1-127-1

Лист Української громади в Берліні Ректорату Української господарської академії в ЧСР з висловленням радості з приводу відкриття Академії. 17 жовтня 1922 р.
ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 127. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту