Статут Українського комітету в в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні. [1922 р.].

Статут Українського комітету в в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні. [1922 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 368. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту