Листівка із репродукцією портрету Гетьманівни Єлисавети Скоропадської. Художниця О. Мордвинова. Не пізніше 1931 р. ЦДАВО України. Ф. 3864. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 47.

Листівка із репродукцією портрету Гетьманівни Єлисавети Скоропадської. Художниця О. Мордвинова. Не пізніше 1931 р. ЦДАВО України. Ф. 3864. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 47.

Leave a Comment

Перейти до вмісту