Конституція Варшавського сейму від 22 листопада 1649 р., на якому було ратифіковано Зборівський мирний договір. 12 лютого 1650 р.

Конституція Варшавського сейму від 22 листопада 1649 р., на якому було ратифіковано Зборівський мирний договір. 12 лютого 1650 р.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 155 зв. – велика державна печатка Речі Посполитої. Друкарський примірник конституції. Мови староукраїнська і польська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту