Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 14 липня 1967 р.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 14 липня 1967 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 1892. Арк. 402

Leave a Comment