5-1-22-1914-024.jpg

Рішення Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях екології та раціонального природокористування політики «Про дотримання природоохоронного законодавства щодо охорони малих річок». 1 липня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1914. Арк. 20 - 24.

Leave a Comment

Перейти до вмісту