5-1-22-3646-002zv.jpg

Лист Національного агентства України з реконструкції та розвитку до Комітету Верховної Ради України з питань ядерної політики та ядерної безпеки щодо підготовки до укладання Рамкової Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні». 16 січня 1998 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3646. Арк. 2, 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту