Відомість про результати Всеукраїнського референдуму. 1 грудня 1991 р.

Відомість про результати Всеукраїнського референдуму. 1 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 28. Спр. 144. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту